Βαλβίδα ρύθμ. ρελαντί/αγωγός πρόσθ. αέρα

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βαλβίδα ρύθμισης ρελαντί σχήμα T
1
 i  13 41 1 733 090
1

520 g

1.1 lb

0,00 
Λαστιχένιο παρέμβλημα απόσβεσης κραδασμ.
2
 i  13 41 7 831 443
1

30 g

1.06 oz

0,00 
Στήριγμα ρυθμιστή ρελαντί
3
 i  13 41 7 831 425
1

110 g

0.2 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  07 11 9 904 517

M6X12-U1-8.8

1

10 g

0.35 oz

0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
5
 i  07 12 9 904 553

AM6-8-ZNNIV SI

2
0,00 
Πολλαπλή εύκαμπτου σωλήνα
6
 i  13 41 7 837 597
1

120 g

0.3 lb

0,00 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
7
 i  13 41 7 831 794
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
8
 i  13 41 7 831 793
4

10 g

0.35 oz

0,00 
Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης
9
 i  13 41 7 837 653
1

20 g

0.71 oz

0,00 
Σωλήνας αέρα
10
 i  13 41 7 836 093
1

120 g

0.3 lb

0,00 
Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης
11
 i  13 41 7 837 655
1

30 g

1.06 oz

0,00 
Ταχυσύνδεσμος
12
 i  13 41 7 831 803
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Δακτύλιος-Ο
13
 i  13 41 7 830 384
12
0,00 
Σωλήνας σύνδεσης
14
 i  13 41 7 839 843
6

20 g

0.71 oz

0,00 
Αγωγός δευτερεύοντα αέρα
15
 i  13 54 7 831 481
1

510 g

1.1 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
16
 i  07 11 9 905 400

M6X25-ZNNIV SI

2

10 g

0.35 oz

0,00 
Μπεκ / σωλήνες συστήματος ψεκασμού

← Μπεκ / σωλήνες συστήματος ψεκασμού

Στόμιο πεταλούδ.γκαζ./διάταξ.ελέγχ.γκαζ.

Στόμιο πεταλούδ.γκαζ./διάταξ.ελέγχ.γκαζ. →

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.