Προετοιμασία καυσίμου

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

Φίλτρο καυσίμου/ρυθμιστής πίεσης

Φίλτρο καυσίμου/ρυθμιστής πίεσης

Μπεκ / σωλήνες συστήματος ψεκασμού

Μπεκ / σωλήνες συστήματος ψεκασμού

Βαλβίδα ρύθμ. ρελαντί/αγωγός πρόσθ. αέρα

Βαλβίδα ρύθμ. ρελαντί/αγωγός πρόσθ. αέρα

Στόμιο πεταλούδ.γκαζ./διάταξ.ελέγχ.γκαζ.

Στόμιο πεταλούδ.γκαζ./διάταξ.ελέγχ.γκαζ.

Βαλβίδα εξαερισμού ρεζερβουάρ

Βαλβίδα εξαερισμού ρεζερβουάρ

Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.