Χειριστήριο αυτόματ.συστ.κλιματισμ. High

BMW X4 M40iX F26 SAC Ευρώπη N55

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Χειριστήριο αυτόματ.συστ.κλιματισμ. High
 
Φίλτρα
S494A Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ.

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού (S534A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Χειριστήριο αυτόματ.συστ.κλιματισμ. High
1
 i  64 11 9 353 110

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A ναί

από Απρ '14 να Ιουλ '14 1

470 g

1 lb

0,00 
1
 i  64 11 9 354 077

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '14 να Νοε '14 1

470 g

1 lb

0,00 
1
 i  64 11 9 359 801

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '14 να Μαρ '15 1

470 g

1 lb

0,00 
1
 i  64 11 9 378 829
από Απρ '14 να Νοε '15 1

470 g

1 lb

0,00 
1
 i  64 11 9 384 156
από Απρ '14 να Μαρ '16 1
0,00 
1
 i  64 11 6 821 431
από Απρ '14 να Ιουλ '16 1
0,00 
1
 i  64 11 9 353 109

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A όχι

από Απρ '14 να Ιουλ '14 1

470 g

1 lb

0,00 
1
 i  64 11 9 354 076

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '14 να Νοε '14 1

470 g

1 lb

0,00 
1
 i  64 11 9 359 800

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '14 να Μαρ '15 1

470 g

1 lb

0,00 
1
 i  64 11 9 378 828
από Απρ '14 να Νοε '15 1

470 g

1 lb

0,00 
1
 i  64 11 9 384 155
από Απρ '14 να Μαρ '16 1
0,00 
1
 i  64 11 6 821 430
από Απρ '14 να Ιουλ '16 1
0,00 
Εύκ.σωλήν.ψυκτ.υγρού πρόσθ.σύστ.θέρμαν.

← Εύκ.σωλήν.ψυκτ.υγρού πρόσθ.σύστ.θέρμαν.

Χειριστήριο αυτόματ.συστ.κλιματισμ.Basis

Χειριστήριο αυτόματ.συστ.κλιματισμ.Basis →

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.