Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

BMW X4 M40iX F26 SAC Ευρώπη N55

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σιγαστήρας θορύβου αναρρόφησης
1
 i  13 71 7 583 725
1

2.2 kg

4.9 lb

0,00 
Στοιχείο φίλτρου αέρα
2
 i  13 71 7 571 355
1

300 g

0.7 lb

0,00 
Κοχλίας για πλαστικό
3
 i  13 71 7 571 358

50X34

6
0,00 
Στήριγμα σιγαστήρα θορύβου αναρρόφησης
4
 i  12 52 7 574 100
1

100 g

0.2 lb

0,00 
Βίδα οβάλ κεφαλής
5
 i  51 41 7 067 920

TS 5X16

3
0,00 
Αποσβεστήρας
6
 i  13 71 7 571 356
3

10 g

0.35 oz

0,00 
Αγωγός αναρρόφησης
7
 i  13 71 7 601 874
1

440 g

1 lb

0,00 
Αποσβεστήρας
8
 i  13 74 2 756 324
1
0,00 
Υποδοχή
9
 i  13 74 2 756 323
1
0,00 
Κοχλίας επίπεδης κεφαλής
10
 i  34 31 7 680 001

M6X25

1

10 g

0.35 oz

0,00 
Αγωγός αναρρόφησης
11
 i  13 71 7 601 869
1

200 g

0.4 lb

0,00 
Κοχλίας οβάλ κεφαλής με ροδέλα
12
 i  07 14 7 406 384

M6X20

1

10 g

0.35 oz

0,00 
Στόμιο αναρρόφησης
13
 i  13 71 7 811 020
1

40 g

1.41 oz

0,00 
Οδηγός αέρα υπερπλήρωσης

← Οδηγός αέρα υπερπλήρωσης

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.