Συρόμενη οροφή / υφασμάτινη οροφή

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

Υφασμάτινη οροφή

Υφασμάτινη οροφή

Υφασμάτινη οροφή

Υφασμάτινη οροφή

Υφασμάτινη οροφή πρόσθετα εξαρτήματα

Υφασμάτινη οροφή πρόσθετα εξαρτήματα

Υφασμάτινη οροφή EH υδραυλικά εξαρτήματα

Υφασμάτινη οροφή EH υδραυλικά εξαρτήματα

Ανεμοθώρακας

Ανεμοθώρακας

Θήκη οροφής

Θήκη οροφής

Σύστημα προστασίας σε ανατροπή

Σύστημα προστασίας σε ανατροπή

Σκληρή οροφή επιμέρους εξαρτήματα

Σκληρή οροφή επιμέρους εξαρτήματα

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.