Διαφορικό πίσω άξονα, σετ στεγανοποίησης

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κάλυμμα κιβωτίου ταχυτήτων
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

1
 i  33 11 2 282 482

TYP 210

1

3.2 kg

7.1 lb

0,00 
Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

2
 i  33 10 8 305 033

TYP 215

1

2 g

0.07 oz

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

3
 i  07 11 9 905 641

M10X50-ZNNIV SI

2

50 g

0.1 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
3
 i  07 11 9 905 818

M10X70

2

50 g

0.1 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
3
 i  31 10 6 772 199

M10X35-10.9ZNS3

2

40 g

1.41 oz

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
3
 i  33 50 6 771 928

M10X75-10.9ZNS3

2

60 g

0.1 lb

0,00 
Κοχλίας φραγής με δακτύλιο-Ο
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

5
 i  33 11 7 525 064

M22X1,5-ZNS3

2

20 g

0.71 oz

0,00 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος αξόνων
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

6
 i  33 12 1 213 949

50X80X9

1

40 g

1.41 oz

0,00 
Στεγανοπ.δακτύλ.αξόνων με δακτύλ.ασφαλ.
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

7
 i  33 10 7 510 289

76X50X10

2

30 g

1.06 oz

0,00 
Δακτύλιος-Ο
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

8
 i  33 11 1 214 144

D=90MM/3MM

2
0,00 
Υγρή στεγανοποίηση Loctite 5970
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

9
 i  83 19 0 404 517

50ML

1

102 g

0.2 lb

0,00 
Σετ στεγανοποίησης διαφορικό πίσω άξονα
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

10
 i  33 10 2 229 707

TYP 210

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

157 g

0.3 lb

0,00 
Διαφορικό πίσω άξονα, είσοδος/έξοδος

← Διαφορικό πίσω άξονα, είσοδος/έξοδος

Ημιαξόνιο

Ημιαξόνιο →

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.