# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Λαμπτήρες Xenon BMW Power
+Πληροφορίες

Για φώτα διασταύρωσης και φώτα πορείας 

2
 i  63 11 2 338 066

2 X D2S

1

20 g

0.71 oz

0,00 
Λαμπτήρες αλογόνου BMW Power
+Πληροφορίες

Για φώτα διασταύρωσης και φώτα πορείας 

3
 i  63 11 2 338 079

2 X H7

1

130 g

0.3 lb

0,00 
Λαμπτήρες αλογόνου BMW Power
+Πληροφορίες

Για προβολείς ομίχλης 

4
 i  63 11 2 352 239

2 X H11

1

20 g

0.71 oz

0,00 
BMW Blue Lamps

← BMW Blue Lamps

Λαμπτήρες BMW Chrom

Λαμπτήρες BMW Chrom →

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.