Φίλτρα
 Σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων M
 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
L807A Έκδοση χώρας Ιαπωνία
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ταμπλό οργάνων μη κωδικοποιημ.
1
 i  62 11 7 837 969

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων M 

1

908 g

2 lb

0,00 
1
 i  62 11 7 837 971

MPH

1

908 g

2 lb

0,00 
1
 i  62 11 7 837 968

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

1

908 g

2 lb

0,00 
1
 i  62 11 7 837 970

MPH

1

964 g

2.1 lb

0,00 
1
 i  62 11 7 837 975

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

Και 

Σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων M 

1

908 g

2 lb

0,00 
1
 i  62 11 7 837 974

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

Και 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

1

905 g

2 lb

0,00 
Λαμαρινόβιδα οβάλ κεφαλής
2
 i  07 14 6 977 362

ST4,2X17

2
0,00 
Προστατευτικό κάλυμμα
3
 i  61 13 6 913 644
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
26 POL./Z-CODE
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
26 POL./Z-CODE
ποσότητα: X
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
61 13 6 913 626
26 POL./Z-CODE
ποσότητα: X

26 POL./Z-CODE

1

10 g

0.35 oz

0,00 
3
 i  61 13 8 364 662
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
18 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
18 POL.
ποσότητα: X
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
61 13 8 364 666
18 POL.
ποσότητα: 1

18 POL.

1
0,00 

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.