Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βραχίονας επιλογής
1
 i  25 11 2 228 710
1

170 g

0.4 lb

0,00 
Χιτώνιο έδρασης οβάλ
2
 i  25 11 7 507 695

L=26MM/SCHWARZ

1

10 g

0.35 oz

0,00 
Πείρος έδρασης
3
 i  25 11 7 529 079
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Έδρανο βραχίονα επιλογής
4
 i  25 11 1 222 015
+Πληροφορίες
Στήριγμα εδράνου βραχίονα επιλογής Hg 41
1

40 g

1.41 oz

0,00 
Επιλογέας
5
 i  25 11 7 527 255
1

302 g

0.7 lb

0,00 
Έδρανο επιλογέα
7
 i  25 11 1 220 600
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Rubber boot
8
 i  25 11 7 522 149
1

150 g

0.3 lb

0,00 
Ράβδος επιλογής
9
 i  25 11 2 228 711

A=144MM

1

150 g

0.3 lb

0,00 
Πλαστική ροδέλα
10
 i  25 11 1 220 439

10X16X0,9

4
0,00 
Κλιπ ασφάλισης
11
 i  25 11 7 571 899
2
0,00 
Άρθρωση ράβδου επιλογής
12
 i  25 11 7 580 281
από Ιαν '04 1

30 g

1.06 oz

0,00 
12
 i  25 11 7 580 281
+Πληροφορίες

Χωρίς 2 πλαστικές ροδέλες 1 220 439 

 

1

30 g

1.06 oz

0,00 
Δακτύλιος ασφαλείας
13
 i  25 11 1 222 451
1
0,00 
Πλαστική ροδέλα
14
 i  25 11 1 434 194
1
0,00 
Κυλινδρικός πείρος
15
 i  23 41 1 466 134
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. Steptronic SMG

Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. Steptronic SMG →

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.