Σωλήνας καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας παροχής καυσίμου μπροστά
1
 i  16 12 2 229 410
1

120 g

0.3 lb

0,00 
Σωλήνας παροχής καυσίμου πίσω
2
 i  16 12 2 229 409
1

172 g

0.4 lb

0,00 
Σωλήνας επιστροφής καυσίμου
3
 i  16 12 2 229 411
1

370 g

0.8 lb

0,00 
Σετ σωλήνες καυσίμου
4
 i  16 11 2 283 288
1

88 g

0.2 lb

0,00 
Σωλήνας αέρα καθαρισμού μπροστά
5
 i  16 13 2 229 652
1

85 g

0.2 lb

0,00 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
6
 i  07 12 9 952 104

L12-15

3

10 g

0.35 oz

0,00 
Στήριγμα αγωγού
7
 i  16 12 2 282 049
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Κλιπ άκαμπτου σωλήνα
8
 i  16 12 6 761 229
2

10 g

0.35 oz

0,00 
Έλασμα στήριξης
9
 i  16 12 7 195 327
2

10 g

0.35 oz

0,00 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
10
 i  34 30 1 164 005
1
0,00 
Κλιπ άκαμπτου σωλήνα
11
 i  16 12 1 179 396
4

10 g

0.35 oz

0,00 
Στήριγμα αγωγού
12
 i  16 13 1 177 494
1
0,00 
Αντλία καυσίμου/αισθητήρ.στάθμης πλήρωσ.

← Αντλία καυσίμου/αισθητήρ.στάθμης πλήρωσ.

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.