Συγκρότημα κίνησης

Συγκρότημα κίνησης

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Κέλυφος κιβωτίου αλυσίδας χρονισμού

Κέλυφος κιβωτίου αλυσίδας χρονισμού

Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

Κυλινδροκεφαλή

Κυλινδροκεφαλή

Κυλινδροκεφαλή-πρόσθετα εξαρτήματα

Κυλινδροκεφαλή-πρόσθετα εξαρτήματα

Κυλινδροκεφαλή-Vanos

Κυλινδροκεφαλή-Vanos

Κυλινδροκεφαλή-Vanos/πρόσθετα εξαρτήματα

Κυλινδροκεφαλή-Vanos/πρόσθετα εξαρτήματα

Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής

Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής

Εξαερισμ.στροφαλοθαλάμ./διαχωριστ.λαδιού

Εξαερισμ.στροφαλοθαλάμ./διαχωριστ.λαδιού

Εξαερισμ.στροφαλοθαλάμ./διαχωριστ.λαδιού

Εξαερισμ.στροφαλοθαλάμ./διαχωριστ.λαδιού

Μηχαν.κίνησ.ιμάντα αποσβεστήρ.κραδασμών

Μηχαν.κίνησ.ιμάντα αποσβεστήρ.κραδασμών

Μηχ.κίν.ιμάντα για αντλία νερού/εναλλάκ.

Μηχ.κίν.ιμάντα για αντλία νερού/εναλλάκ.

Μηχ.κίνησης ιμάντα για συμπ.συστ.κλιματ.

Μηχ.κίνησης ιμάντα για συμπ.συστ.κλιματ.

Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα

Σφόνδυλος/σφόνδυλος διπλής μάζας

Σφόνδυλος/σφόνδυλος διπλής μάζας

Συγκρότημα χρονισμού — αλυσίδα χρονισμού

Συγκρότημα χρονισμού — αλυσίδα χρονισμού

Συγκρότημα χρονισμού — αλυσίδα χρονισμού

Συγκρότημα χρονισμού — αλυσίδα χρονισμού

Μηχαν.ελέγχ.βαλβ.-εκκεντροφόρος/λίπανση

Μηχαν.ελέγχ.βαλβ.-εκκεντροφόρος/λίπανση

Τροφοδοσία λαδιού/αντλία λαδιού με μοτέρ

Τροφοδοσία λαδιού/αντλία λαδιού με μοτέρ

Τροφοδοσία λαδιού — φίλτρο λαδιού

Τροφοδοσία λαδιού — φίλτρο λαδιού

Σύστ.ψύξης-ανεμιστήρ./συμπλέκτ.ανεμιστ.

Σύστ.ψύξης-ανεμιστήρ./συμπλέκτ.ανεμιστ.

Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

Πολλαπλή εισαγωγής

Πολλαπλή εισαγωγής

Έλεγχος υποπίεσης-κινητήρας

Έλεγχος υποπίεσης-κινητήρας

Πολλαπλή εξαγωγής

Πολλαπλή εξαγωγής

Αισθητήρας λάμδα/πρόσθετα εξαρτήματα

Αισθητήρας λάμδα/πρόσθετα εξαρτήματα

Μείωση βλαβ. ουσιών καυσαερ. αντλία αέρα

Μείωση βλαβ. ουσιών καυσαερ. αντλία αέρα

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.