Μηχανισμός ελέγχου συμπλέκτη

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

 
Φίλτρα
S256A Τιμόνι σπορ/MFL/σύστημ.ελέγχ.ταχύτητας
S540A Σύστημα ελέγχου ταχύτητας

συμπλήρωμα

Για SA206 βλέπε ΚΟ 23
Για οχήματα με
Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) (S206A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρική αντλία συμπλέκτη
1
 i  21 52 6 773 670
1

120 g

0.3 lb

0,00 
1
 i  21 52 6 773 670
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τιμόνι σπορ/MFL/σύστημ.ελέγχ.ταχύτητας S256A ναί

Ή 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A ναί

Κατάλληλο μόνο για Startlock 

 

από Μαρ '01 1

120 g

0.3 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
2
 i  07 11 9 902 997

M6X65 ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  07 11 9 902 976

M6X45 8.8 ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο
4
 i  07 12 9 905 817

M6-8-ZNNIV SI

1
0,00 
Πείρος κεντρικής αντλίας
5
 i  35 31 6 854 283
1
0,00 
Σετ επισκευής σύνδεσμος συμπλέκτη
6
 i  21 52 1 165 451
1
0,00 
Ροδέλα
7
 i  21 52 6 863 043
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Εύκαμπτος σωλήνας
8
 i  21 52 1 163 714

7,5X13

X

103 g

0.2 lb

0,00 
Άκαμπτος σωλήνας
9
 i  21 52 6 774 275
R •
1

150 g

0.3 lb

0,00 
Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης
10
 i  21 52 6 774 267
1

120 g

0.3 lb

0,00 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα πίεσης
11
 i  21 52 2 229 699
1

20 g

0.71 oz

0,00 
Ελατήριο συγκράτησης
13
 i  34 34 1 163 565
1
0,00 
Άκαμπτος σωλήνας
14
 i  21 52 2 229 675
1

20 g

0.71 oz

0,00 
Κοχλίας εξαέρωσης
16
 i  21 52 1 116 360
1

5 g

0.18 oz

0,00 
Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη
17
 i  34 11 1 153 198
1

1 g

0.04 oz

0,00 
Βοηθητική αντλία
18
 i  21 52 6 785 966
1

230 g

0.5 lb

0,00 
Ρικνωτός πείρος
19
 i  21 51 1 203 012
2

10 g

0.35 oz

0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
20
 i  07 12 9 906 196

M8-8-ZNNI SI

2

10 g

0.35 oz

0,00 
Ροδέλα
21
 i  21 52 1 163 894
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Σετ επισκευής βοηθητική αντλία συμπλέκτη
22
 i  21 52 1 159 332
1

20 g

0.71 oz

0,00 
Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
24
 i  61 31 9 122 701
από Μαρ '01 1
0,00 
Καλώδιο προσαρμογής
25
 i  61 11 6 911 072
από Μαρ '01 1

10 g

0.35 oz

0,00 
Συμπλέκτης

← Συμπλέκτης

Μηχανισμ.ελέγχ.συμπλέκτη κιβώτ.ταχυτ. M

Μηχανισμ.ελέγχ.συμπλέκτη κιβώτ.ταχυτ. M →

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.