Σερβόφρενο υποπίεση

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

 

συμπλήρωμα

Σωλήνας υποπίεσης Βλέπε Κύρια ομάδα 11
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σερβόφρενο
1
 i  34 33 2 282 622
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
07 11 9 905 374
από Σεπ '02 ποσότητα: 2
R •
από Σεπ '02 1

2.4 kg

5.3 lb

0,00 
Δακτύλιος-Ο κεντρικής αντλίας φρένων
2
 i  34 31 1 165 092
R •
1
0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
3
 i  07 12 9 906 196
R •

M8-8-ZNNI SI

2

10 g

0.35 oz

0,00 
Στεγανοποίηση
4
 i  35 11 1 165 132
R •

D=70MM

1
0,00 
Ασφάλεια
5
 i  07 12 9 904 567
R •

B10-ZNS3

1
0,00 
Στεγανοποίηση
6
 i  34 33 6 765 316
R •
από Σεπ '02 1
0,00 
Σωλήνας υποπίεσης
7
 i  11 61 7 833 117
R •
από Σεπ '02 1

60 g

0.1 lb

0,00 
Σφιγκτήρας
8
 i  11 15 1 726 340
R •
1
0,00 
Αντλία αναρρόφησης με αγωγούς
9
 i  11 61 7 836 744
R •
1

270 g

0.6 lb

0,00 
Λαστιχένια μούφα
10
 i  34 30 1 164 314
R •
1

20 g

0.71 oz

0,00 
Λάστιχο στεγανοποίησης επάνω μέρος
11
 i  34 30 1 164 316
R •
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Λαστιχένια μούφα
12
 i  34 30 1 164 262
R •
1

30 g

1.06 oz

0,00 
Λαστιχένια μούφα
13
 i  34 30 1 165 408
R •
1

10 g

0.35 oz

0,00 
Κεντρική αντλία φρένων DSC

← Κεντρική αντλία φρένων DSC

Μοχλός χειρόφρενου

Μοχλός χειρόφρενου →

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.