Αμάξωμα λαμαρινένια τμήματα

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

Σκελετός αμαξώματος

Σκελετός αμαξώματος

Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα

Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα

Θόλος τροχού μπροστά

Θόλος τροχού μπροστά

Τροπέτο επιμέρους εξαρτήματα

Τροπέτο επιμέρους εξαρτήματα

Μπροστινό τμήμα στήριγμα αριστερά

Μπροστινό τμήμα στήριγμα αριστερά

Μπροστινό τμήμα στήριγμα δεξιά

Μπροστινό τμήμα στήριγμα δεξιά

Μπροστινό φτερό

Μπροστινό φτερό

Πλευρικός σκελετός

Πλευρικός σκελετός

Πλευρικός σκελετός επιμέρους εξαρτήματα

Πλευρικός σκελετός επιμέρους εξαρτήματα

Θήκη οροφής

Θήκη οροφής

Θόλος τροχού πίσω/τμήματα δαπέδου

Θόλος τροχού πίσω/τμήματα δαπέδου

Δάπεδο χώρου αποσκευών πρόσθ.εξαρτήματα

Δάπεδο χώρου αποσκευών πρόσθ.εξαρτήματα

Πλευρικό τοίχωμα / πίσω επένδυση

Πλευρικό τοίχωμα / πίσω επένδυση

Μπροστινό καπό/πρόσθετα εξαρτήματα

Μπροστινό καπό/πρόσθετα εξαρτήματα

Πόρτα μπροστά, μεντεσές/φρένο πόρτας

Πόρτα μπροστά, μεντεσές/φρένο πόρτας

Κλειδί με επαναφορτ.μπαταρία (από 09/99)

Κλειδί με επαναφορτ.μπαταρία (από 09/99)

Χειρισμ.πόρτ.περιστρ.λαβ.μπρ.(από 09/00)

Χειρισμ.πόρτ.περιστρ.λαβ.μπρ.(από 09/00)

Στεγανοποιητικό λάστιχο πόρτας μπροστά

Στεγανοποιητικό λάστιχο πόρτας μπροστά

Ενιαίο σύστημα κλειδώματος

Ενιαίο σύστημα κλειδώματος

Κάλυμμα θήκης οροφής

Κάλυμμα θήκης οροφής

Πίσω καπό/επιμέρους εξαρτήματα

Πίσω καπό/επιμέρους εξαρτήματα

Πίσω καπό/σύστημα κλειδώματος

Πίσω καπό/σύστημα κλειδώματος

Μηχανικά εξαρτήματα σύνδεσης

Μηχανικά εξαρτήματα σύνδεσης

Κιτ επισκευής, επισκευή σπειρώματος

Κιτ επισκευής, επισκευή σπειρώματος

Κιτ επισκευής σπειρώματ. λεπτού τοιχώμ.

Κιτ επισκευής σπειρώματ. λεπτού τοιχώμ.

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.