# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση ραδιόφωνο BMW Reverse
1
 i  65 12 6 943 426
από Μαρ '01 1

1.5 kg

3.3 lb

0,00 
Λαμαρινόβιδα οβάλ κεφαλής
2
 i  07 11 9 901 179

ST4,2X19 ZN-SW

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '07 2
0,00 
Λαμαρινόβιδα
2
 i  07 11 9 904 176

ST4,2X19-U2-C-H

2
0,00 
Κουμπί
3
 i  65 12 6 907 815
1

5 g

0.18 oz

0,00 
Πείρος στήριξης ραδιοφώνου
4
 i  65 12 8 370 535
1
0,00 
Ραδιόφωνο BMW Business

Ραδιόφωνο BMW Business →

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.